OSZD MEG MÁSOKKAL!

VALÓBAN ELLENSÉG VAN A KAPUKNÁL?

2023-ban ismét kísért a háború

 

A közelmúlt évszázadok Európája még most is viseli emlékezetében a nemzetek sikolyát, a háborúkban vörösre festett földjeit. Ez nem egy rendező fantáziája által született világ!

EZ EURÓPA, EZ A MÚLT és reményeink szerint apáink, s nagyapaink emlékei nem vállnak ismét kézzel fogható valósággá. Ennek a „tűrni kész” nemzetnek is bőven megadatott az évszázadok sodrásában a pokolból, bőven követelte magának jussát a fájdalom, a bánat és a halál is. Mert mi Magyar Nemzet mindig megfizettük az élet ránk kimért büntetését.

Életek vesztek oda, családok mentek tönkre és árvává vált gyermekek nőttek fel úgy, hogy esélyük sem volt a boldogabb gyermekkor megtapasztalására.

EGY ÚJABB HÁBORÚ csak másolni fogja elődeinek szörnyűségeit. Szenvedni fog tőle az ország, a katona éppúgy, ahogy a civil lakosság is.

LÁSS TISZTÁN kinek elsődleges érdeke a háború: Európának? Esetleg az USA hozza el ide a háborút?

MILLIÓK KIÁLTÁSÁT FOGJÁK ELVESZEJTENI A JÖVŐ ÉVSZÁZADAI

Szenvedés csak azokra telepszik, akik tehetetlenül sodródnak a nagyhatalmak, háttérhatalmak háborús játékaiban!

NYOMÁBAN A SZENVEDÉS, PUSZTULÁS és a HALÁL JÁR!

A 21. század Európája ismét a háború zajától hangos! Most még csak kopogtat határainknál, de előbb vagy utóbb a gonosz vágyakozva fog tekinteni a Kárpát-medence vidékeire is.

Magyarság már volt Európának pajzsa!

  • Mi volt érte a köszönet? -Trianon,
  • Mi volt érte a köszönet? -Megvetés,
  • Mi volt érte a köszönet? -Elnyomás!

Mindent elkövettek azért, hogy a Magyarság identitását, lelkét elvegyék vagy megsemmisítsék.

Akkor a kard és a pajzs eszközeivel kellett ellenállni a külső hatalmak elnyomásával szemben. Most lehetőség van minden ország lakosságának arra, ahogy Magyarországnak is, hogy a békét szorgalmazva megregulázzák saját politikai elitjét!

EZ MOST SEM LENNE MÁSKÉNT!

Ebben a még csendes időszakban át kell gondolnunk és el kell döntenünk HÁBORÚ vagy BÉKE nemzete, nemzedéke kívánunk lenni.

Nekünk magyaroknak, férfiaknak és nőknek, apáknak és anyáknak el kell majd döntenünk, hogy a gyermekeinket alávetjük e a háború szörnyűségeinek vagy nemzetként utasítjuk el a nagy- vagy a háttérhatalmak kapzsiságát, törekvéseit és a háborúba sodró akaratát.

Meg vagyunk arról győződve, hogy a józanul gondolkodó civil társadalom a nyugalmat és a kiszámítható jövőt szeretné magának és családjának. Az idegen akarattól vezérelt politikai közeg nem szolgálja a lakosság érdekeit megfelelően akkor, ha teret enged -akár európai szinten- a félrevezetésnek, agressziónak.

Inkább legyünk Európa népeinek békét hozó és fényt mutató lángja!

MAGYARSÁG NYILATKOZATA:

Én a Magyar Köztársaság állampolgára semmilyen formában és módon sem kívánom támogatni a nagy- vagy háttérhatalmak és kormányok háborús törekvéseit!

KIÁLLOK AZ IGAZSÁG A BÉKE ÉS A BÉKÉS EGYÜTTÉLÉS MELLETT!

EGYETÉRTESZ A FENT ÍRT NYILATKOZATTAL?

 

A DÖNTÉS MÉG VÁRAT MAGÁRA, de ami késik… az nem múlik.

NATO-csúcs egyik fontos témája lesz és várhatóan júliusban hoznak erről döntést!

300 ezer NATO katonát akarnak Oroszország „növekvő aggrassziójával” szemben az Európai Unió határaihoz gyorsreagálású egységekbe tömörítve készenlétbe helyezni. Magyarországi haderők katonái sem maradnak ki ezekből az egységekből. Azt még nem tudni pontosan, hogy a magyar anyák szülte férfiakból és nőkből mennyien kerülnek ezekbe az egységekbe.  Ezeket az egységeket rövid időn belül mozgósítani tudnák.

Elsősorban a EURÓPA országainak döntésével kellene ennek a mozgósításnak megtörténnie, de a nagyhatalmi törekvések itt is megmutatkoznak.

WASHINGTON nyomást gyakorol a döntéshozók személyére és a testületekre is!

Jó lenne, ha az EU független döntéseket hozna?

 

Az a kormány, amelyik nem képes a civil lakosságot hitelesen tájékoztatni és megfelelő információkkal ellátni mert maga is az önkényuralom eszközeivel élve cselekszik a saját hazájában és nemzetével szemben, attól nem számíthatunk másra csak a félrevezetés, hamis ígéretek és a külső hatalmak kiszolgálására. Azt is látjuk, hogy a magyar közélet és politikai elit mind egy a régmúlt idők politikájából táplálkozik.

A rendszerváltás eszközét használva dobjuk félre a gyűlölködés a nemkívánatos szolgaélet jövőképét és építsünk helyette egy ÉLHETŐBB MAGYARORSZÁGOT!

TARTS VELÜNK!

UTÓSZÓ:

CSAK RAJTAD ÉS RAJTUNK MÚLIK, hogy hova tart ez az ország.