OSZD MEG MÁSOKKAL!

Új év Új kezdet

 

Hosszú és fáradozásokkal teli esztendőt hagyott maga mögött a közösségünk. Ugyan az év lezáródott, de a nemzetet és országot ért sérelmek tovább szítják bennünk a tenni akarás tüzét! Azok, akik az ébredés útját választották már nem térhetnek vissza önmagukat megtagadva a tudatlanság és vakság börtönébe! Minden rabságba taszított elme előbb vagy utóbb az ébredés csíráját fogja akaratlanul is magába fogadni! A magyarság szellemét, jellemét és identitását hordozó ősöktől örökölt földet pengék ezrei öntözték nemzetünk vérével! Mocskos és alantas vágyaikkal, otthonunkra, életünkre törtek. A megélt nehézségek a jelen és az előttünk álló jövőben arra kell, hogy sarkaljanak minket, hogy megóvjuk környezetünk, létezésünk a magyarság identitását külső és belső ellenséggel szemben!

Mit tehet ez az ország? Mit tehet ez a nemzet? Mit tehetünk mi, hogy új fonalat szőjünk e nemzet sorsának szövetébe?

  Lépjünk és cselekedjünk együtt…

Lépjünk annak érdekében, hogy a közösség meglévő tagjaiban erősítjük a hitet és azt a tudatot, hogy a korábbi korszakokban megtett utunk nem volt hiába való! Legnagyobb erény a csatában a türelem és a közösségbe, társainkba vetett hit.

A hit, hogy együtt sikerülni fog!

A megtett úton voltak jó döntések és olyanok is, amit jobb lett volna elkerülni! A múltat megváltoztatni ugyan nem lehet viszont tanulni belőle feltétlenül szükséges! Rendezvények a közösen megtett lépések megmutatták Budapestnek és talán az ország egészének csak úgy, ahogy a hatalmat gyakorlóknak is, hogy a Rend-SzerVáltók csoport maroknyi emberből képes volt eszméjét kiterjeszteni, láttatni és abból erőt meríteni! Az utcákon megjelenő tömegnek fontos üzenete volt és van a hatalom és az alvók számára, de ez csak akkor válik láthatóvá, ha a közösség akkor is vállalja ezt a feladatot, ha a célt a rendszerváltást akkor és ott még nem sikerül elérni!

Vigyázz a hatalom figyel…