OSZD MEG MÁSOKKAL!

MEGHÍVÓ A KERÉKASZTAL EGYEZTETÉSRE

Tisztelt Pártvezetők!

Az országunkban uralkodó zsarnoki és diktatórikus rendszer elleni küzdelem jegyében szeretettel hívjuk meg Önöket egy kiemelkedően fontos eseményre, amelyen csak azok a vezetők vehetnek részt, akik valóban elkötelezettek a változás és a választóik iránt.

Az egyeztetés célja: Lebontani a jelenlegi politikai rezsim fennhatóságát Magyarországon és visszavezetni hazánkat az igazi demokrácia útjára. Az Önök csatlakozásának feltétele 4 alapvető pillér elfogadásával történhet:

  1. Mentelmi jog lemondása: Kizárólag azok a pártvezetők lehetnek részesei és vehetnek részt civil csoportunk által kezdeményezett Kerekasztal egyeztetésnek, akik írásban lemondanak mentelmi jogukról. Nincs helye kibúvóknak vagy halogatásnak ebben a kérdésben.
  2. Visszahívhatóság Elfogadása: Csak azok a pártvezetők mondhatják el érveléseiket, illetve fejthetik ki álláspontjukat, tehetik meg javaslataikat, akik elismerik és elfogadják azt az alapelvet, hogy a hatalom birtokosai visszahívhatóak legyenek, ha az állampolgárok úgy döntenek. Aki nem hajlandó elfogadni ezt az elvet, annak nincs helye sem a magyar közéletben, sem a magyar emberek sorsáról meghozott döntések megvitatásában vagy elfogadásában. Az a pártvezető, aki kifogásolja ennek a pillérnek meglétét a meghívás vagy a Kerekasztal egyeztetés során, annak nincs helye ezen az rendezvényen. Mi kitartunk amellett, hogy a továbbiakban szerepvállalása nem kívánatos a magyar politikai életben.
  3. Átvilágítás Vállalása: A demokratikus folyamatok tiszta és erkölcsös működése érdekében kérjük Önöket, hogy vállalják az erkölcsi és teljes körű vagyoni átvilágítást. Ez a folyamat hozzájárul a politikai rendszer átláthatóságához, és biztosítja, hogy a résztvevők integritása és elszámoltathatósága előtérbe kerüljön.
  4. Elkötelezettség a Jogállamiság Visszaállításához: Tudomásul vesszük, hogy a rendszerváltást követően, 2012 januárjában Magyarországon a Fidesz-KDNP által az Alkotmány ellen elkövetett puccs következtében a jogállamiság megszűnt.

A parlamenti pártok, bár nem tevőlegesen, de jelenlétükkel fenntartják ezt a jogsértést.

Ennek fényében úgy gondoljuk, hogy azok a pártok, amelyek ugyan nem aktivitásukkal, de jelenlétükkel is fenntartják a jogsértést, nem vállalhatnak szerepet az új ideiglenes szakértői kormányban.

Az esemény részletei: 

Válaszidő határideje: 2024.01.23. délelőtt 8 óra. Ezt követően a kerekasztal egyeztetés kezdési időpontját, helyszínét a résztvételi szándékot jelző személyekkel egyeztetjük.

Kérjük, ne feledjék: ezen az eseményen való részvétel nem csupán lehetőség, hanem felelősség is. Az ország sorsa a mi kezünkben van, és csak azok a vezetők számítanak, akik valóban elkötelezettek a demokrácia, a jogállam és az ország polgárai mellett.

 

Azok a pártok és a szervezetüket képviselő pártvezetők, akik nem hajlandóak vagy képtelenek elfogadni ezeket az alapelveket, nincs helyük ezen a találkozón, és nem tekinthetőek az ország sorsát szívükön viselő hazafinak.

Itt az idő a változásra: csak azok lehetnek részesei ennek a jövőbe mutató eseménynek, akik tetteikkel bizonyítják, hogy Magyarországot ténylegesen vissza akarják vezetni az igazság, a szabadság és a demokrácia útjára.

A politikai mellébeszélés ideje lejárt! Kérjük, erősítse meg részvételi szándékát és fogadja el a négypilléres feltételeinket a megadott határidőig.

 

Záradék:

Hivatalos Nyilatkozat a Rend-SzerVáltók Kerekasztal Egyeztetéséről

Tisztelt Közvélemény és Kritikusok,

A Rend-SzerVáltók csoportja a demokrácia és jogállamiság helyreállításának érdekében, elismerve az esetleges kritikai hangokat és aggodalmakat, amelyek a Kerekasztal Egyeztetésen részt vevő politikusok politikai pályafutásuk alatti tevékenységével kapcsolatban felmerülhetnek, szeretnénk hivatalosan és nyilvánosan kijelenteni az alábbiakat:

  1. Erkölcsi és Vagyonosodási Tevékenység Átvilágítása: Valljuk, hogy az állampolgároknak joguk van ismerni az érintett politikusok erkölcsi és anyagi tevékenységeit. Ezért a résztvevő politikusok vállalják, hogy teljeskörű átvilágítást engednek meg politikai pályafutásuk alatt végzett erkölcsi és vagyonosodási tevékenységeikről. Ennek eredményei nyilvánosak lesznek, biztosítva ezzel a teljes átláthatóságot és elszámoltathatóságot.
  2. Az Egyeztetési Elvek Betartása: A Rend-SzerVáltók csoportja szigorúan elkötelezett az egyeztetés alapelvei iránt, ahogy azt a meghívóban is kifejtettük. A mentelmi jog lemondása, a visszahívhatóság elve és az átvilágítás vállalása nem csupán ígéretek, hanem kötelezettségek, amelyeket a résztvevő politikusok minden körülmények között betartanak és tartatnak az általuk vezetett pártban.
  3. A Közfeladat Vállalás Tilalma: A Rend-SzerVáltók csoportja határozottan kijelenti, hogy azok a politikusok, akik nem tudják vagy nem hajlandók vállalni az átvilágítást és az egyeztetés alapelveinek betartását, jelenlétükkel továbbra is hozzájárulnak az Alkotmány ellen elkövetett puccs fenntartásához, azok a személyek az átvilágítás utáni időszakban sem vállalhatnak közfeladatot, és kizáródnak az új ideiglenes szakértői kormányt segítő munkacsoportokból is.

Ezen nyilatkozattal kifejezzük elkötelezettségünket a demokrácia, az átláthatóság és az igazság elvei iránt, és bízunk benne, hogy a közvélemény és a kritikusok megnyugvást találnak a szigorú és őszinte elkötelezettségünk láttán.

Tisztelettel,

[Rend-SzerVáltók Csoport]