OSZD MEG MÁSOKKAL!

FIDESZ POLITIKÁJA ÉS A MŰVÉSZET HANYATLÁSA MAGYARORSZÁGON

 

Ha nem megy szépszóval, menni fog erővel! 

Az elmúlt években Magyarországon az egyik legnagyobb vita tárgya a Fidesz kormányzópárt politikája és a művészet állapota közötti összefüggés. Sokan azt állítják, hogy a Fidesz politikai döntései és intézkedései negatívan befolyásolták a művészetet az országban. Ez a cikk ennek a kérdésnek a megvitatására és az esetleges összefüggések feltárására törekszik.

1. Kulturális finanszírozás csökkentése:

Az egyik leggyakrabban említett kritika a Fidesz politikája ellen a kulturális finanszírozás csökkentése. Az elmúlt években a kormányzat jelentősen csökkentette a művészeti projektek támogatását, és összpontosított a hagyományosabb, konzervatív művészeti megközelítésekre. Ez azzal járt, hogy sok kisebb, alternatív művészeti intézmény vagy projekt nem kapott elegendő támogatást, és így a művészeti sokszínűség csökkent.

2. Függetlenség veszélyeztetése:

Kritikusok szerint a Fidesz politikája fenyegetést jelent a művészet függetlenségére. A kormányzati beavatkozások, a művészeti intézmények vezetőinek politikai hűségétől való függőség és a kulturális intézmények vezetésére történő politikai kinevezések mind olyan tényezők, amelyek veszélyeztethetik a művészek szabadságát és a sokszínű gondolatokat.

3. Cenzúra, öncenzúra és ellehetetlenítés:

Sok művész úgy érzi, hogy a Fidesz politikája erősíti a cenzúrát és az öncenzúrát Magyarországon. Az olyan törvények, mint a média törvény, a nemzeti szuverenitás törvénye vagy a közbeszerzési törvény módosításai, növelik a művészekben a bizonytalanságot és a félelmet a politikai vagy társadalmi témákkal foglalkozó művek létrehozása és bemutatása kapcsán. Ezek a törvények és szabályozások lehetővé teszik a kormányzat számára, hogy befolyásolja és korlátozza azokat a művészeti tartalmakat és a művészeket, amelyek és akik nem egyeznek meg a hivatalos politikai narratívával vagy érzékeny témákat érintenek. Művészeti díjak érdemi megítélése arra mutat rá, hogy a művészet és művészek elismerése nem a nagyság erénye, hanem a mélyenszántó hajbókolás és a behódolás jutalma!

4. Művészeti intézmények politikai irányítása:

A Fidesz kormányzati beavatkozása nemcsak a finanszírozásban és a vezetésben jelentkezik, hanem a művészeti intézmények politikai irányításában is. A kulturális intézmények, mint például a múzeumok és a színházak vezetésére politikailag lojális személyeket neveznek ki, amelyek a művészi autonómia és a szakmai szempontok háttérbe szorulásához vezethetnek.

5. Művészeti társadalom polarizációja:

A politikai viták és a Fidesz által képviselt ideológiai polarizáció erős hatást gyakorol a művészeti közösségre. A pártsemleges, civil vagy ellenzéki gondolatokat vagy a független, civil esetleg ellenzéki művészeket kifejező alkotások néha a politikai támadások és bojkottok célpontjává válnak. Ez a légkör elriaszthatja az alternatív véleményeket kifejező művészeket, és korlátozhatja a szabad kifejezés lehetőségét.

Tényszerűség:

A Fidesz politikájának hatása a művészet terén összetett és rendkívűl káros. A kulturális finanszírozás csökkentése, a függetlenség veszélyeztetése, a cenzúra és öncenzúra, a politikai irányítás és a társadalmi polarizáció mind olyan tényezők, amelyek negatívan befolyásolják a művészetet. Ugyanakkor fontos megérteni, hogy ez egy lehetséges nézőpont, és más vélemények és érvek is létezhetnek az adott témában, amelyek sokkal mélyrehatóbban mutatják be a Fidesz politikájának káros hatásait. Egyes művészek saját véleményforrásként is szolgálhatnak a témával kapcsolatban. Ezek a művészek világsikerű és megbecsűlt előadók.