OSZD MEG MÁSOKKAL!

DIKTATÚRA KIÉPÍTÉSÉNEK 5 LÉPÉSE

Egy országot irányítani lehet jól, vagy rosszul, de lehetetlen úgy, hogy mindenki elégedett legyen. Hazánkban a legnagyobb megosztottság a politika miatt van. A kormánypártiak szerint még sosem volt ilyen jó vezetése az országnak, ellenben az ellenzékiek súlyos kritikákkal bombázzák azt.

ITT ÁLLJUNK MEG EGY PILLANATRA!

Hazánkban mára már olyan, mint politikai ellenzék, NINCS!!!!

Minden jel arra utal, hogy egy „felsőfokú színdarab” részesei vagyunk. Szóval, a fentebb említett ellenzéket a nép között kell keresni. A legsúlyosabb vád, ami a mai hatalmon lévő vezetést éri, az a DIKTATÓRIKUS kormányzás. Ez a lehető legsúlyosabb dolog, amivel egy államfőt illethetnek. Természetesen a „vezér” hívei nemcsak, hogy visszautasítják, de egyenesen vérig sértődnek ezen az állításon.

MÉGIS KINEK VAN IGAZA?

Ezt próbáljuk most tények, adatok, történelmi események alapján „kideríteni”, megmaradva pártatlannak a témában. Természetesen minden információt csak bizonyítottan, valós források alátámasztásával közlünk. Mindenekelőtt tisztázzuk le a vád fogalmát, mit is jelent az a kifejezés, hogy DIKTATÚRA. Magyar katolikus lexikon írásából kapjuk meg a választ:

DIKTATÚRA (a lat. dicto, ‘tollba mond’, ‘irányít’ szóból: ‘zsarnokság’): egyetlen személy vagy csoport (parancs)uralma a közösség, az állam fölött. – A népuralom (→demokrácia) ellentéte. Az ókorban: despotizmus és tirannizmus. Manapság beszélhetünk alkotmányos és forr. ~ról. Az előbbi lehetővé teszi, hogy a diktátor a hatalom összpontosításával gyorsan határozzon és intézkedjék; a forr. ~ arra épül, hogy az alkotmányos keretek túl merevek, ezért „öntörvényű” kormányzásra van szükség. A ~ gyakran tirannikus formába csap át, pl. I. Napóleon v. az utóbbi évtizedek egypárt-rendszereiben Mussolini, Hitler, Sztalin, Rákosi v. Kádár uralma, melyek a demokratikus törvényesség igényével léptek föl. Hasonló a folyamat a harmadik világ függetlenné vált államaiban is. Amikor az alkotmányos állapotot nem az alkotmány védelmére használják föl, mindig fönnáll a veszélye annak, hogy a látszattörvényesség törvénytelenséggé és így ~vá változzék. A ~ épülhet egyetlen pártra (egypárt-~, pártállam), katonai tisztikarra (katonai ~), de épülhet szellemi-társad. erőkre (gazd., értelmiség) is. Többnyire álcázva lép föl, néha megtűr maga mellett más pol. szerveket is, fondorkodik, ezek fölött egyoldalúan rendelkezik, a parlamentnek pl. csak az a szerepe, hogy helyeseljen. A ~ legkiélezettebb formája a korlátlan hatalmú (totalitárius) rendszer (pl. nácizmus, fasizmus, sztálinizmus). A totalitárius uralom előbb-utóbb teljes összeomláshoz vezet. Az alkotmányos demokrácia alapja az, hogy az állampolgár a pol. alanya; a ~ban annak csak tárgya; aki a demokráciában személy, a ~ban csak alattvaló. A demokrácia a szabadság bírod-a, a ~ nyílt v. álcázni próbált elnyomás. M.B. Forrása: Magyar Katolikus Lexikon

A kezdetekig nyúljunk vissza az időben pontosan 34 évet. Ekkor történt ugyanis, hogy az utolsó(?), sokak szerint diktatórikus rendszert leváltották és létrehoztak egy olyan államot, ahol egy demokratikus, többpártrendszer lett kialakítva, megakadályozva az önkényuralmat. Hogy valóban megtörtént e a rendszerváltás, máig vitatott (ezzel a későbbiekben foglalkozunk). Beígérve a totális szabadságot, a gazdaság virágzását (ami abban az időben is jelen volt), létrejött egy immár hárompárti kormány. Ez biztonságérzetet adott az embereknek, azt sugallva, hogy megszűnt a politikai egyeduralom. Az ellenzékkel „egészségesen” működő kormányok fenntartották a demokrácia érzetét.

A politikai pálfordulatot a 2010-s választások hozták. A Magyarok ugyanis elsöprő fölénnyel juttatták hatalomra Orbán Viktor pártját.

A történelem folyamán volt már példa a 2/3-os többségre (Horn kormány 1994-1998), de soha nem fordult még elő, hogy ez oly mértékben legyen kihasználva, mint 2011-ben. Ekkor ugyanis az ellenzéket teljesen kizárva Orbán Viktor megváltoztatta az alkotmányt. Tette mindezt a nép megkérdezése nélkül, ami máris felveti az intézkedés legitimitását.

Emlékeznek még a DIKTATÚRA jelentésére?
Az önkényuralom lépéseire?

Nos érdemes elgondolkozni egy kicsit. És ettől fogva felpörögtek az események, szövevényes törvények jöttek létre, illetve a meglévő törvények módosultak.

A 2011 decemberi alkotmányos puccs után, már semmi se állhatott Orbán Viktor útjában. Emlékezzünk csak hogy változtak meg az állami televízió, az állami média szerepei. Ami eddig mint KÖZ működött, az lassan átalakult egy szemmel láthatóan egyoldalúan irányított eleggyé.

ÉS AKKOR LÁSSUK A FEKETE LEVEST, AMIRE SENKI NEM SZÁMÍTOTT!

A kezdetek. Az Ideiglenes Alkotmány 1989-es megalkotása már egy komolyabb előrelépés volt a Magyar Nemzet számára, de még így sem ígérkezett megfelelőnek és elég erősnek ahhoz, hogy az évek múlásával a hatalomi pozícióba kerülő kormányok ne akarják módosítani a saját igényeiknek megfelelően. Minden olyan akarat, ami az Alkotmány módosítására törekedet az egyre csak gyengítette az Alkotmány és a nép kapcsolatát. A nép még nem értette meg az Alkotmány nyújtotta lehetőséget a saját jogainak megtartása vagy bővítésének tekintetében! Komoly veszteségek elszenvedését élték meg jogaikban a magyar emberek. Alaptörvény 2012-es januári bevezetésével a hatalom rámutatott arra a népi gyengeségre, ami a saját érdekeit sem képes megóvni vagy megerősíteni! Talán, ha az emberek ismerték volna az Alkotmány nyújtotta lehetőségeket, akkor az Alaptörvény bevezetése előtt a tömeg utcán hömpölygő áradatként tiltakozásával elsöpörte volna a jogaikat megnyirbáló kormányt!

ÉS MÉG MOST IS CSENDBEN TŰR A NÉP!

  • Alaptörvény bevezetése elérte a célját! A hatalmat gyakorlók saját kedvük és igényüknek megfelelően módosíthatják tartalmát! Teljesen megszűnt a nép jogainak sérthetetlensége! Elveszett az, amit az 1989-es Ideiglenes Alkotmány létrehozásával nyerhettek volna az emberek! Mindaddig, amíg az emberek nem hajlandóak a saját jogaikért a saját érdekükért a saját életükért tenni, addig ez a rendszer fenntartja az Alaptörvény érvényességének látszatát! Ha tömegesen megértjük, hogy a jogaink nem a hatalom vagy a hatalommal megbízott személyek jóindulatától függ, hanem az a nemzet egészének saját magának adott kiváltságai, akkor ez a nép feláll végre és visszaveszi magának azt, amit ez a hatalom és rendszer ellopott tőle!
  • Választási törvény módosítása: egy újabb pillére a hatalom kizárólagos megtartásának. A diktatúra kiépítése párhuzamos szálakon folyó többlépcsős cselekménysorozat hatásaira építkező terv. Ebből a tervezetből a választási törvény módosítása sem maradhatott ki. A határok átrajzolása, a lakhatás módosítása, a választási szoftver vagy rendszer birtoklása mind-mind egy azon terv része, amelyben a hatalmat gyakorló kormány törekvéseivel csupán a hatalmát kívánta megtartani, megerősíteni! Az erkölcsi normák lezüllesztésének tökéletes példája Lázár János választások alatt tett nyilatkozata! A hazugságokkal kampányoló kormány és politikusainak szavait legalizáló kijelentés: „Kampány van vagy nem?”. SZERINTÜNK NINCS AZ A VÁLASZTÁS, AHOL A HAZUGSÁG JÁRHATÓ ÚT LENNE!
  • Alkotmánybíróság bekebelezése: A Fidesz 2/3-os választási győzelme nem a jó irányba változtatta meg az ország sorsának menetét, hanem inkább a hatalom megtartásának és tovább erősítésének adott lendületet. Az alkotmánybírók folyamatos cseréjével elérte azt, hogy az Alaptörvény jogosultságát egyetlen bíró sem kifogásolta. Az Alkotmány birok közt olyan is helyet kapott, aki az Antall-kormányban miniszteri pozíciót töltött be! A kommunista összefonódás ellehetetleníti az elszámoltatás kivitelezését. Ezért Orbán meg sem kísérli azt mert sok a pártjához csapódott kommunista még így az idő távlatából is komoly befolyást tud gyakorolni a politikai elitre és holdudvaraikra. Az érdekek összefonódása kizárja a felelősök megbüntetését! Orbán ezt mindvégig tudta csak a közvélemény maga mellé állítása miatt dobálózott nagy szavakkal! Korai videói bizonyítékok erre!
  • Állami Számvevőszék bekebelezése: Egyik fontos eleme volt a pártpénzek mozgásának követhetőségének és ellenőrzésének felügyelete. Jól elrejthetővé váltak a Fidesz párt pénzmozgásai. Ugyanakkor a többi párt pénztárcái nyitott felületként jelentek meg a Fidesz emberei előtt. Így már könnyebb volt az ellenfeleket ellehetetleníteni és komoly pénzbírságokkal súlytani! A választások kulcsfontosságú eleme a támogatások felhasználása. A 2012 után megtartott választások az Alkotmány elleni puccs miatt ugyan érvénytelenek, de amíg az ellenzéki pártok az Orbáni cirkusz bábjaiként hajlandóak belemenni a színészkedésbe, addig ez a színdarab nem fog véget érni! És úgy tűnik, hogy az ellenzéki politikusok, pártok asszisztálnak továbbra is a Fidesz-kormány Alkotmány ellen elkövetett puccsához! Így minden a jelenleg is Alaptörvényre felesküdött politikus bűnrészes!
  • Média felületek megszerzése, tönkretétele: Orbán tökéletesen kivitelezte azt a módszert, amit a kommunista Aczél György feladatként annakidején megkapott. Lecserélte az összes főszerkesztőt annak érdekében, hogy a kommunista vezetés ne ütközőn média akadályokba! Orbán tanulva a kommunista elődjétől maga is szert tett a médiák felügyeletére! Fidesz Államiszámvevőszék megszerzése után a párt pénzmozgásai ellenőrizhetetlenek lettek. Ez megteremtette annak lehetőségét, hogy Orbánék rátegyék a kezüket a Média felületek, orgánumok többségére. Vidéki települések teljesen el lettek szigetelve a valós információktól és sok helyen csupán a köztévé adásai lettek elérhetőek. Módszerük a felvásárlás, ellehetetlenítés és nem riadtak vissza a megfélemlítéstől sem!

Ezek után az igazolt tényekkel mindenki eldöntheti melyik félnek van igaza. Vajon tényleg egy diktatúra bontakozott ki a szemünk előtt?
Vagy a bizonyítékok ellenére csak összeesküvés elmélet?

Mindenképp úgy gondoljuk, hogy jelenleg nagyon nem jó felé halad az ország.

Van megoldás?

A Rend-SzerVáltók meggyőződése szerint elérkezett az idő, a valós és tényleges rendszerváltáshoz!

Legközelebb talán ezt vetjük górcső alá.

 

Felhasznált forrás: (Borítókép: Orbán Viktor a 2010-es választások eredményváróján 2010. április 27-én. Fotó: Nagy Attila / Index)

1. RÉSZ