OSZD MEG MÁSOKKAL!
EGYÜTT SIKERÜLNI FOG

CÉLOK, AMELYEK ELŐTTÜNK ÁLLNAK!

AZ ORSZÁG SOKKAL TÖBB PROBLÉMÁVAL KÜZD ANNÁL, AMIT ITT FEL LEHETNE SOROLNI!

KIEMELT CÉLCSOPORTJAINK

SZOCIÁLIS – POLITIKA – EGÉSZSÉGÜGY – OKTATÁS – KULTÚRA – GAZDASÁG – IFJÚSÁG – FEJLESZTÉS ÉS KUTATÁS – PÉNZÜGY
KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

Van, amit a jóindulat megoldana. Van, olyan is, amit mielőbb javítani kell és van olyan is sajnos,
amit már évtizedekkel ezelőtt kivitelezni kellett volna!

KEDVES ÉRDEKLŐDŐ!
A CÉLOK FELTÖLTÉSE FOLYAMATOSAN TÖRTÉNIK EZÉRT ÉRDEMES RENDSZERESEN VISSZALÁTOGATNI AZ OLDALUNKRA!

SZERETNÉL EGY IGAZSÁGOSABB, ÉLHETŐBB ORSZÁGBAN ÉLNI?
521 SZAVAZAT · 521 VÁLASZ

SZOCIÁLIS

FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL!

1-GYERMEKVÉDELEM

Szociális – Gyermekvédelem

Megszámlálhatatlan helyzet van, amiben a gyermek – a jövő nemzedék…. – érdekei a probléma mértékével arányosan sérül. A problémát kiváltó okoktól és helyzetektől függetlenül a gyermek védelme nem csak saját érdekében, de egyben az ország jövője érdekében is kiemelt fontossággal kezelendő!

MAGYARORSZÁGON A 21. SZÁZADBAN NEM ELFOGADHATÓ AZ, HOGY EGYETLEN GYERMEK IS ÉHEZZEN VAGY ALAPVETŐ ELLÁTÁSBAN HIÁNYT SZENVEDJEN!

EGYETÉRTESZ A FENTI VÉLEMÉNYÜNKKEL?

Mindenkori kormány felelőssége az, hogy a felnövekvő generációkban erősítse az itthon maradás vágyát és ragaszkodását a magyar nemzet gyökereihez!

Ez nem érhető el úgy, ha már a gyermek önkénytelenül is reményvesztetté, elhidegülté válik saját országában!

2-Gyermekek közétkeztetése!

Szociális – Gyermek közétkeztetés

 

Szorosan kapcsolódik ugyan a gyermekvédelem témájához viszont a fontossága miatt kiemelt figyelmet igényel!

2023-ban mai Magyarország területén 100 ezeres nagyságrendű azoknak a gyermekeknek a száma, akik az elfogadható életszínvonal alatt élik mindennapi szerény életüket!

A sok hiányosság egyik kiemelkedően fontos eleme az ÉLELMISZER!

 • Minőségi,
 • Mennyiségi
 • Összetétel (hús, zöldség, gyümölcs)

Fájdalmas szembesülni azzal, hogy az aktuális kormányok a nagyzoló rendezvényekre képesek akár milliárdokat is elkölteni, míg a magyar gyermekek egy része megszenvedi a nélkülözés következményeit!

Nagy segítséget jelentene a rászoruló gyermekek részére, ha a gyermek részére napi 3 étkezés biztosítható lenne! Fent említett alapvető kritériumoknak megfelelően!

Azt is tudjuk, hogy elsősorban a szülő kötelessége és feladata lenne a gyermek minőségi ellátása, de figyelembe véve a demográfiai adatokat Magyarország nem engedheti meg magának azt, hogy a hiányos ellátás miatt tovább csökkenjen a gyermekvállalás és a születendő gyermekek száma.

Mi úgy gondoljuk, hogy egy átfogó és országos viszonylatban is alkalmazható Gyermek Gondozói program kiépítésére és üzemeltetésére lenne nagy szükség! Lenti szavazódobozban tudsz erről a gondolatról szavazni!

Itt kiemelnénk annak fontosságát, hogy a programot a családi közegben a család egységében kell alkalmazni! Olyan konyhák kialakításával, ahonnan a  gyermek minden probléma nélkül hozzá tudna jutni az ellátáshoz!

TE TÁMOGATNÁL EGY ILYEN PROGRAM KIÉPÍTÉSÉT?

EGYETÉRTESZ A FENT ÍRT PROGRAMJAVASLATTAL?

3-GYERMEK ORVOSI ELLÁTÁS!

SZOCIÁLIS – GYERMEKEK ORVOSI ELLÁTÁSA

 

2018 és az azt követő évek bebizonyították vagy felvetették annak a gondolatát, hogy a gyermekek kötelező oltásának és orvosi ellátásának felülvizsgálatára van szükség!

A gyermekek alap orvosi ellátása nem ütközhet akadályokba! Hangsúlyozzuk, hogy a gyermekek ellátásában -legyen szó azonnali vagy tervezett időpontban- nem lehetnek várólisták.

Fogyatékkal élő gyermekek esetében meg kell tenni -ésszerű kialakítás mellett-. hogy a gyermek adottságaihoz mérten a lehető legjobb ellátást kapja! Az élet jussa ne a szenvedés, hanem a megértés és a biztos alapokon nyugvó segítség legyen.

NEM TUDJUK- ÉS NEM AKARJUK ELFOGADNI azt a helyzetet, amikor egy gyermeknek csak azért kell szenvednie mert a bürokrácia képtelen erkölcsi és szociális együttérzést tanúsítani.

A PÉNZ NEM MINDEN!

Jól működő országban és megfelelő politikai háttér esetében az emberség előrébb való lenne. A hitvány és kapzsi világban és amilyenné tette környezetünket az évtizedeken át tartó önkényeskedő rendszer, az nem engedhető továbbiakban, hogy a magyar emberek életét, a gyermekeink jövőjét kockáztassa.

GYERMEKEK NEM LEHETNEK ALKÚ TÁRGYA!

 

KÖZÖSEN EGY OLYAN JÖVŐT építhetünk, amelyben a gyermekek ellátása magasabb színvonalon és erkölcsösebb magatartással történne.

4-Nyugdíjrendszer helyreállítása

5-Nyugdíjkorhatár visszaállítása!

SZOCIÁLIS – NYUGDÍJKORHATÁR

Számos, az életünk ciklusaiból eredő még megoldásra váró kérdést, problémát kellene megoldania a jelenlegi -immár 40 évre visszatekintve a kommunistákból idecsöppent vagy fennmaradó politikai csökevényeknek- kormányzatnak vagy a rendszerváltás után az ideiglenes kormánynak. A nyugdíjkorhatár folyamatos emelése idővel mindannyiunk gondjává fog válni.

A HALOGATOTT FELADAT folyamatosan kárt és szenvedést okoz annak a nyugdíjban vagy a nyugdíjba lépés előtt álló társadalmi rétegnek, amelyek az elmaradott bérezésüknek köszönhetően alacsonyabb keresettel rendelkeztek aktív munkavállalói időszakban. Ledolgozott élet után a kiérdemelt pihenés helyett a mindennapok sanyarú kuporgatása, farháton való tengődés lett vagy lesz a jutalmuk.

MINDENKI GONDJA NAGY, de szükséges sorrendet felállítva haladni!

VAGY E ANNYIRA HUMÁNUS, HOGY A NYUGDÍJAS KOROSZTÁLY PROBLÉMÁJÁT KIEMELTEN FONTOSNAK TARTSAD?

 

Gazdasági döntések alapján meghozott korhatár emelés sokakban elkeseredést vált ki hiszen a ledolgozott 40-45 év rányomja az élet fájó valóságát az ízületekre, az izmokra és az egészségi állapotunk szinte minden területére.

Munkával töltött hosszú évek után egyre kevesebben érkeznek el ahhoz a korhoz, ahol a nyugdíjas éveiket biztos anyagi háttérrel kezdhetnék meg. Szerintünk át kell értékelni a nyugdíjkorhatár emelését és a havonta erre szánt állami kifizetések mértékét.

Az igazságosság jegyében felül kell vizsgálni a volt kommunista vezetők juttatásait és a volt szocialista országokkal kötött szerződéseket, megállapodásokat. Ehhez még hozzá tartozó feladat a magyar adózásban nem szereplő személyek járandóságainak mérlegelése és szükség esetén azok folyósításainak elbírálása is!

MERT A NÉP PÉNZE

Lehet, hogy ezt a folyamatot a nemzet egészének megítélésére kell bízni és döntésének eleget kell tenni! Honfitársaink által megkeresett összegeket nem lehet elherdálni! Szükség van arra itthon is.

NYUGDÍJKORHATÁR ÉS A NYUGDÍJ ÖSSZEGÉNEK MIELŐBBI ETIKUS, ERKÖLCSÖS RENDEZÉSÉT SÜRGETJÜK!

6-Alkotmányos jog legyen az ellátás!

Az „Alkotmányos jog legyen az ellátás!” kijelentés azt jelenti, hogy az ellátás (például egészségügyi ellátás, szociális ellátás stb.) alkotmányos védelem alatt kell álljon. Ez azt jelenti, hogy az ország alkotmányában vagy más jogi dokumentumában rögzítve kell lennie az emberi alapjogok és szabadságok között.

Az alkotmányos jogok olyan alapvető jogok, amelyeket az állampolgárokra nézve az állam garantál. Ezek a jogok magukban foglalhatják az élethez való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, az egészséghez való jogot, az egyenlő bánásmódhoz való jogot stb. Az alkotmányos jogok biztosítják az állampolgárok védelmét és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartását.

Az ellátás alkotmányos védelme azt jelenti, hogy az állampolgárok számára biztosítani kell az alapvető szükségletekhez való hozzáférést, például az egészségügyi ellátáshoz, a megfelelő szociális ellátáshoz, az oktatáshoz stb. Az alkotmányos jogok biztosítják, hogy senki se maradjon alapvető szolgáltatások nélkül, és hogy az államnak kötelessége gondoskodni az állampolgárok jólétének és biztonságának fenntartásáról.

7-Nyugdíjasotthonok felülvizsgálata!

POLITIKA

Politika, politikusokkal és az elszámóltatással kapcsolatos céljaink!
FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL!

1-Az alkotmányos jogrend

 • Az alkotmányos jogrend, a jogfolytonosság helyre állítása!

2012 Januárja óta az Alkotmány ellen elkövetett puccsnak köszönhetően
megszüntek az állampolgárok jogai!

 • Alkotmányos alapvető jogok betartása és betartatása!

2-Szakértői kormány felállítása!

Szakértői kormány felállítása, amelyben átvilágított Szakértők vehetnek részt mentelmi jog nélkül! Az elmúlt 33 év párt és politikai mentesség kötelező szempont rájuk nézve.

3-Független, szabad sajtó visszaállítása!

 • Sajtó – média függetlenítése és szelektálása,
  Kizárólag valós hírek közzététele.

4-Önös érdekű politikai egyesülések megszüntetése,

Olyan területeken, ahol a gazdaság szereplői összefonódnak a politikában hatalmat kapott képviselőkkel, ott nagy eshetőséggel megjelennek a rendszert kihasználni kész pénzéhes szereplők! A korrupció és a politikusok holdudvarának, érdekközösségének mindíg a lakosság látja kárát! Megengedhetetlenek ezek az összefonódások és ki kell gyomlálni a közéletből!

5-Párt rendszer felszámolása!

 • Ez egy teszt szöveg, ami még nincs kész!

Ide be lehet tenni a leírását a menünek! Ezért fontos, hogy minden ki legyen dolgozva!

6-Az ellopott közvagyon visszavétele,

 • Ez egy teszt szöveg, ami még nincs kész!

Ide be lehet tenni a leírását a menünek! Ezért fontos, hogy minden ki legyen dolgozva!

7-Titkosítások feloldása és nyilvánossá tétele.

 • Ez egy teszt szöveg, ami még nincs kész!

Ide be lehet tenni a leírását a menünek! Ezért fontos, hogy minden ki legyen dolgozva!

8-Közjogi intézmények függetlenítése!

Közjogi intézmények:
Bíróságok, döntést hozó testületek függetlenítése. Meglévő bírósági végzések esetleges felülbírálata.

9-Esélyegyenlőségi jogok biztosítása!

Esély egyenlőségi jogok biztosítása, kettősmérce kizárása.

EGÉSZSÉGÜGY

FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL!

1-Alapvető ellátások javítása

 • Alapvető ellátások javítása, Hippokratészi eskü kötelezővé tétele és nem 5 hanem az egy az eredeti!

2-Várólisták idejének csökkentése!

 • Ez egy teszt szöveg, ami még nincs kész!

Ide be lehet tenni a leírását a menünek! Ezért fontos, hogy minden ki legyen dolgozva!

3-Természetes gyógymódok és kezelések bevezetése!

Gyógyszerek helyett természetes gyógynövények használata!

4-Élelmiszerek átvizsgálása, engedélyezése!

Népegészségügy: Nébih avagy régi Köjál az élelmiszerek átvizsgálása, emberi fogyasztásra káros vegyszerek, bogarak élelmiszerhez kapcsolódó káros, adalék anyagok és ételek kivonása a forgalomból.

5-TB járulék elkülönítése!

visszaállítani a TB járulékot, amely az orvosi ellátás alapja.

6-Térítésmentesség felülvizsgálata

Egyes ellátások térítésmentessé tétele!

OKTATÁS

FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL!

1-Oktatás függetlenítése!

 • Oktatás függetlenítése, jelenlegi oktatás szintjének emelése, új tantárgyak bevonása, Felkészítés a nagybetűs életre, némi alkotmányjog, amely minden állampolgárra kötelező, valós történelmi történések, események, egészségünk megóvása, kert gyógynövények ismerete, mezőgazdaság, kert művelése gyakorlati részekkel csökkentve a digitális világot!

2-Ingyenes felső oktatás!

Ingyenes felső oktatás és a fontosabb szakmák vissza hozatala.

3-Nemzettudatos oktatás!

 • Ez egy teszt szöveg, ami még nincs kész!

Ide be lehet tenni a leírását a menünek! Ezért fontos, hogy minden ki legyen dolgozva!

KULTÚRA

FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL!

1-Ünnepek átértékelése

 • Ünnepek átértékelése, megtartása, hagyományok megőrzése, de kizárólag a valóság alapján.

GAZDASÁG

FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL!

1-AZ ORSZÁG NEMZETI ÉRTÉKEINEK, FÖLDJEINEK VISSZAVÉTELE!

 • Ez egy teszt szöveg, ami még nincs kész!

Ide be lehet tenni a leírását a menünek! Ezért fontos, hogy minden ki legyen dolgozva!

2-Az országunk önfenntartásának szorgalmazása.

 • Ez egy teszt szöveg, ami még nincs kész!

Ide be lehet tenni a leírását a menünek! Ezért fontos, hogy minden ki legyen dolgozva!

3- Mezőgazdaság, ipar helyreállítása!

 • Munka helyek teremtése, mezőgazdaság, ipar helyre állítása, fejlesztése, teremtése.

4-Magyarország szerződéseinek felülvizsgálata!

Szerződések vizsgálata,

PÉNZÜGY

FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL!

1-Deviza károsultak

Deviza károsultak kártalanítása, a VH és a kilakoltatások megszüntetése,
miután minden szerződés semmis az elvett ingatlan vissza juttatása,
vagy kártalanítás.

2-Adók megreformálása!

 • A mértéktelen állami költekezést semmivel sem lehet továbbiakban fenn tartani!
 • Fontos az adóterhek csökkentése és a mértéktelen, átgondolatlan kormányzati költekezés visszaszorítása! A közterhek igazítása a reálbérek és az életszinvonal valós mértékéhez!

3-Jövedelmek realizálása!

Nem engedhető meg, hogy a kormányzati vagy politikai szerepvállalás túlárazott jövedelmet biztosítson a kormány tagjainak, politikai szereplőknek vagy a parlamenti képviselőknek! Magyarország pénzügyi nehézségei nem teszik lehetővé azt, hogy évről-évre teljesítmény és gazdaság tényleges növekedése nélkül a parlamenti fizetések arcátlan módon emelkedjenek! Azonnali realizálás (csökkentés) és befagyasztás szükséges mind addig, amíg a gazdaság valóban meg nem erősödik!

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL!

1-Megújuló energia gazdálkodás!

Hamarosan ki lesz töltve!