OSZD MEG MÁSOKKAL!
EGYÜTT SIKERÜLNI FOG

CÉLOK, AMELYEK ELŐTTÜNK ÁLLNAK!

AZ ORSZÁG SOKKAL TÖBB PROBLÉMÁVAL KÜZD ANNÁL, AMIT ITT FEL LEHETNE SOROLNI!

KIEMELT CÉLCSOPORTJAINK

SZOCIÁLIS – POLITIKA – EGÉSZSÉGÜGY – OKTATÁS – KULTÚRA – GAZDASÁG – IFJÚSÁG – FEJLESZTÉS ÉS KUTATÁS – PÉNZÜGY
KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

Van, amit a jóindulat megoldana. Van, olyan is, amit mielőbb javítani kell és van olyan is sajnos,
amit már évtizedekkel ezelőtt kivitelezni kellett volna!

KEDVES ÉRDEKLŐDŐ!
A CÉLOK FELTÖLTÉSE FOLYAMATOSAN TÖRTÉNIK EZÉRT ÉRDEMES RENDSZERESEN VISSZALÁTOGATNI AZ OLDALUNKRA!

SZERETNÉL EGY IGAZSÁGOSABB, ÉLHETŐBB ORSZÁGBAN ÉLNI?
482 SZAVAZAT · 482 VÁLASZ

SZOCIÁLIS

FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL!

1-GYERMEKVÉDELEM

Szociális – Gyermekvédelem

Megszámlálhatatlan helyzet van, amiben a gyermek – a jövő nemzedék…. – érdekei a probléma mértékével arányosan sérül. A problémát kiváltó okoktól és helyzetektől függetlenül a gyermek védelme nem csak saját érdekében, de egyben az ország jövője érdekében is kiemelt fontossággal kezelendő!

MAGYARORSZÁGON A 21. SZÁZADBAN NEM ELFOGADHATÓ AZ, HOGY EGYETLEN GYERMEK IS ÉHEZZEN VAGY ALAPVETŐ ELLÁTÁSBAN HIÁNYT SZENVEDJEN!

EGYETÉRTESZ A FENTI VÉLEMÉNYÜNKKEL?

Mindenkori kormány felelőssége az, hogy a felnövekvő generációkban erősítse az itthon maradás vágyát és ragaszkodását a magyar nemzet gyökereihez!

Ez nem érhető el úgy, ha már a gyermek önkénytelenül is reményvesztetté, elhidegülté válik saját országában!

2-Gyermekek közétkeztetése!

Szociális – Gyermek közétkeztetés

 

Szorosan kapcsolódik ugyan a gyermekvédelem témájához viszont a fontossága miatt kiemelt figyelmet igényel!

2023-ban mai Magyarország területén 100 ezeres nagyságrendű azoknak a gyermekeknek a száma, akik az elfogadható életszínvonal alatt élik mindennapi szerény életüket!

A sok hiányosság egyik kiemelkedően fontos eleme az ÉLELMISZER!

 • Minőségi,
 • Mennyiségi
 • Összetétel (hús, zöldség, gyümölcs)

Fájdalmas szembesülni azzal, hogy az aktuális kormányok a nagyzoló rendezvényekre képesek akár milliárdokat is elkölteni, míg a magyar gyermekek egy része megszenvedi a nélkülözés következményeit!

Nagy segítséget jelentene a rászoruló gyermekek részére, ha a gyermek részére napi 3 étkezés biztosítható lenne! Fent említett alapvető kritériumoknak megfelelően!

Azt is tudjuk, hogy elsősorban a szülő kötelessége és feladata lenne a gyermek minőségi ellátása, de figyelembe véve a demográfiai adatokat Magyarország nem engedheti meg magának azt, hogy a hiányos ellátás miatt tovább csökkenjen a gyermekvállalás és a születendő gyermekek száma.

Mi úgy gondoljuk, hogy egy átfogó és országos viszonylatban is alkalmazható Gyermek Gondozói program kiépítésére és üzemeltetésére lenne nagy szükség! Lenti szavazódobozban tudsz erről a gondolatról szavazni!

Itt kiemelnénk annak fontosságát, hogy a programot a családi közegben a család egységében kell alkalmazni! Olyan konyhák kialakításával, ahonnan a  gyermek minden probléma nélkül hozzá tudna jutni az ellátáshoz!

TE TÁMOGATNÁL EGY ILYEN PROGRAM KIÉPÍTÉSÉT?

EGYETÉRTESZ A FENT ÍRT PROGRAMJAVASLATTAL?

3-GYERMEK ORVOSI ELLÁTÁS!

SZOCIÁLIS – GYERMEKEK ORVOSI ELLÁTÁSA

 

2018 és az azt követő évek bebizonyították vagy felvetették annak a gondolatát, hogy a gyermekek kötelező oltásának és orvosi ellátásának felülvizsgálatára van szükség!

A gyermekek alap orvosi ellátása nem ütközhet akadályokba! Hangsúlyozzuk, hogy a gyermekek ellátásában -legyen szó azonnali vagy tervezett időpontban- nem lehetnek várólisták.

Fogyatékkal élő gyermekek esetében meg kell tenni -ésszerű kialakítás mellett-. hogy a gyermek adottságaihoz mérten a lehető legjobb ellátást kapja! Az élet jussa ne a szenvedés, hanem a megértés és a biztos alapokon nyugvó segítség legyen.

NEM TUDJUK- ÉS NEM AKARJUK ELFOGADNI azt a helyzetet, amikor egy gyermeknek csak azért kell szenvednie mert a bürokrácia képtelen erkölcsi és szociális együttérzést tanúsítani.

A PÉNZ NEM MINDEN!

Jól működő országban és megfelelő politikai háttér esetében az emberség előrébb való lenne. A hitvány és kapzsi világban és amilyenné tette környezetünket az évtizedeken át tartó önkényeskedő rendszer, az nem engedhető továbbiakban, hogy a magyar emberek életét, a gyermekeink jövőjét kockáztassa.

GYERMEKEK NEM LEHETNEK ALKÚ TÁRGYA!

 

KÖZÖSEN EGY OLYAN JÖVŐT építhetünk, amelyben a gyermekek ellátása magasabb színvonalon és erkölcsösebb magatartással történne.

4-Nyugdíjrendszer helyreállítása

5-Nyugdíjkorhatár visszaállítása!

SZOCIÁLIS – NYUGDÍJKORHATÁR

Számos, az életünk ciklusaiból eredő még megoldásra váró kérdést, problémát kellene megoldania a jelenlegi -immár 40 évre visszatekintve a kommunistákból idecsöppent vagy fennmaradó politikai csökevényeknek- kormányzatnak vagy a rendszerváltás után az ideiglenes kormánynak. A nyugdíjkorhatár folyamatos emelése idővel mindannyiunk gondjává fog válni.

A HALOGATOTT FELADAT folyamatosan kárt és szenvedést okoz annak a nyugdíjban vagy a nyugdíjba lépés előtt álló társadalmi rétegnek, amelyek az elmaradott bérezésüknek köszönhetően alacsonyabb keresettel rendelkeztek aktív munkavállalói időszakban. Ledolgozott élet után a kiérdemelt pihenés helyett a mindennapok sanyarú kuporgatása, farháton való tengődés lett vagy lesz a jutalmuk.

MINDENKI GONDJA NAGY, de szükséges sorrendet felállítva haladni!

VAGY E ANNYIRA HUMÁNUS, HOGY A NYUGDÍJAS KOROSZTÁLY PROBLÉMÁJÁT KIEMELTEN FONTOSNAK TARTSAD?

 

Gazdasági döntések alapján meghozott korhatár emelés sokakban elkeseredést vált ki hiszen a ledolgozott 40-45 év rányomja az élet fájó valóságát az ízületekre, az izmokra és az egészségi állapotunk szinte minden területére.

Munkával töltött hosszú évek után egyre kevesebben érkeznek el ahhoz a korhoz, ahol a nyugdíjas éveiket biztos anyagi háttérrel kezdhetnék meg. Szerintünk át kell értékelni a nyugdíjkorhatár emelését és a havonta erre szánt állami kifizetések mértékét.

Az igazságosság jegyében felül kell vizsgálni a volt kommunista vezetők juttatásait és a volt szocialista országokkal kötött szerződéseket, megállapodásokat. Ehhez még hozzá tartozó feladat a magyar adózásban nem szereplő személyek járandóságainak mérlegelése és szükség esetén azok folyósításainak elbírálása is!

MERT A NÉP PÉNZE

Lehet, hogy ezt a folyamatot a nemzet egészének megítélésére kell bízni és döntésének eleget kell tenni! Honfitársaink által megkeresett összegeket nem lehet elherdálni! Szükség van arra itthon is.

NYUGDÍJKORHATÁR ÉS A NYUGDÍJ ÖSSZEGÉNEK MIELŐBBI ETIKUS, ERKÖLCSÖS RENDEZÉSÉT SÜRGETJÜK!

6-Alkotmányos jog legyen az ellátás!

7-Nyugdíjasotthonok felülvizsgálata!

POLITIKA

Politika, politikusokkal és az elszámóltatással kapcsolatos céljaink!
FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL!

1-Az alkotmányos jogrend

 • Az alkotmányos jogrend, a jogfolytonosság helyre állítása!

2012 Januárja óta az Alkotmány ellen elkövetett puccsnak köszönhetően
megszüntek az állampolgárok jogai!

 • Alkotmányos alapvető jogok betartása és betartatása!

2-Szakértői kormány felállítása!

Szakértői kormány felállítása, amelyben átvilágított Szakértők vehetnek részt mentelmi jog nélkül! Az elmúlt 33 év párt és politikai mentesség kötelező szempont rájuk nézve.

3-Független, szabad sajtó visszaállítása!

 • Sajtó – média függetlenítése és szelektálása,
  Kizárólag valós hírek közzététele.

4-Önös érdekű politikai egyesülések megszüntetése,

Olyan területeken, ahol a gazdaság szereplői összefonódnak a politikában hatalmat kapott képviselőkkel, ott nagy eshetőséggel megjelennek a rendszert kihasználni kész pénzéhes szereplők! A korrupció és a politikusok holdudvarának, érdekközösségének mindíg a lakosság látja kárát! Megengedhetetlenek ezek az összefonódások és ki kell gyomlálni a közéletből!

5-Párt rendszer felszámolása!

 • Ez egy teszt szöveg, ami még nincs kész!

Ide be lehet tenni a leírását a menünek! Ezért fontos, hogy minden ki legyen dolgozva!

6-Az ellopott közvagyon visszavétele,

 • Ez egy teszt szöveg, ami még nincs kész!

Ide be lehet tenni a leírását a menünek! Ezért fontos, hogy minden ki legyen dolgozva!

7-Titkosítások feloldása és nyilvánossá tétele.

 • Ez egy teszt szöveg, ami még nincs kész!

Ide be lehet tenni a leírását a menünek! Ezért fontos, hogy minden ki legyen dolgozva!

8-Közjogi intézmények függetlenítése!

Közjogi intézmények:
Bíróságok, döntést hozó testületek függetlenítése. Meglévő bírósági végzések esetleges felülbírálata.

9-Esélyegyenlőségi jogok biztosítása!

Esély egyenlőségi jogok biztosítása, kettősmérce kizárása.

EGÉSZSÉGÜGY

FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL!

1-Alapvető ellátások javítása

 • Alapvető ellátások javítása, Hippokratészi eskü kötelezővé tétele és nem 5 hanem az egy az eredeti!

2-Várólisták idejének csökkentése!

 • Ez egy teszt szöveg, ami még nincs kész!

Ide be lehet tenni a leírását a menünek! Ezért fontos, hogy minden ki legyen dolgozva!

3-Természetes gyógymódok és kezelések bevezetése!

Gyógyszerek helyett természetes gyógynövények használata!

4-Élelmiszerek átvizsgálása, engedélyezése!

Népegészségügy: Nébih avagy régi Köjál az élelmiszerek átvizsgálása, emberi fogyasztásra káros vegyszerek, bogarak élelmiszerhez kapcsolódó káros, adalék anyagok és ételek kivonása a forgalomból.

5-TB járulék elkülönítése!

visszaállítani a TB járulékot, amely az orvosi ellátás alapja.

6-Térítésmentesség felülvizsgálata

Egyes ellátások térítésmentessé tétele!

OKTATÁS

FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL!

1-Oktatás függetlenítése!

 • Oktatás függetlenítése, jelenlegi oktatás szintjének emelése, új tantárgyak bevonása, Felkészítés a nagybetűs életre, némi alkotmányjog, amely minden állampolgárra kötelező, valós történelmi történések, események, egészségünk megóvása, kert gyógynövények ismerete, mezőgazdaság, kert művelése gyakorlati részekkel csökkentve a digitális világot!

2-Ingyenes felső oktatás!

Ingyenes felső oktatás és a fontosabb szakmák vissza hozatala.

3-Nemzettudatos oktatás!

 • Ez egy teszt szöveg, ami még nincs kész!

Ide be lehet tenni a leírását a menünek! Ezért fontos, hogy minden ki legyen dolgozva!

KULTÚRA

FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL!

1-Ünnepek átértékelése

 • Ünnepek átértékelése, megtartása, hagyományok megőrzése, de kizárólag a valóság alapján.

GAZDASÁG

FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL!

1-AZ ORSZÁG NEMZETI ÉRTÉKEINEK, FÖLDJEINEK VISSZAVÉTELE!

 • Ez egy teszt szöveg, ami még nincs kész!

Ide be lehet tenni a leírását a menünek! Ezért fontos, hogy minden ki legyen dolgozva!

2-Az országunk önfenntartásának szorgalmazása.

 • Ez egy teszt szöveg, ami még nincs kész!

Ide be lehet tenni a leírását a menünek! Ezért fontos, hogy minden ki legyen dolgozva!

3- Mezőgazdaság, ipar helyreállítása!

 • Munka helyek teremtése, mezőgazdaság, ipar helyre állítása, fejlesztése, teremtése.

4-Magyarország szerződéseinek felülvizsgálata!

Szerződések vizsgálata,

PÉNZÜGY

FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL!

1-Deviza károsultak

Deviza károsultak kártalanítása, a VH és a kilakoltatások megszüntetése,
miután minden szerződés semmis az elvett ingatlan vissza juttatása,
vagy kártalanítás.

2-Adók megreformálása!

 • A mértéktelen állami költekezést semmivel sem lehet továbbiakban fenn tartani!
 • Fontos az adóterhek csökkentése és a mértéktelen, átgondolatlan kormányzati költekezés visszaszorítása! A közterhek igazítása a reálbérek és az életszinvonal valós mértékéhez!

3-Jövedelmek realizálása!

Nem engedhető meg, hogy a kormányzati vagy politikai szerepvállalás túlárazott jövedelmet biztosítson a kormány tagjainak, politikai szereplőknek vagy a parlamenti képviselőknek! Magyarország pénzügyi nehézségei nem teszik lehetővé azt, hogy évről-évre teljesítmény és gazdaság tényleges növekedése nélkül a parlamenti fizetések arcátlan módon emelkedjenek! Azonnali realizálás (csökkentés) és befagyasztás szükséges mind addig, amíg a gazdaság valóban meg nem erősödik!

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM

FOLYAMATOSAN TÖLTJÜK FEL!

1-Megújuló energia gazdálkodás!

Hamarosan ki lesz töltve!